logo Aqua Lingua Colon Hydrotherapy
   
     
  WELKOM  
 
 
     
 
 
     
  Deze website  
     
 

Deze website is voor aankomend en oudstudenten in deze therapie.

Meer weten over Colon hydrotherapie als cliënt?
Bezoek de website colonhydrotherapie.nl

 
     
 


AQUA LINGUA

Oosteinde 179
NL-2611 VD  Delft
Nederland

TEL
+31 15 214 42 21
info@aqua-lingua.eu

 
     
     
 

Nieuws

Accreditatie
De opleiding colonhydrotherapie van Aqua Lingua is geaccrediteerd als HBO opleiding door KTNO (BATC) en door de HBO beroepsvereniging VIV-Nederland. De NWP en SRBAG hebben de opleiding geaccrediteerd als nascholing.

 
     
     
     
 
 

Studiegids

Aqua Lingua heeft een studiegids uitgegeven met een volledige beschrijving van de studie. Download (klik hier) deze studiegids digitaal (PDF).

Aanvullingen en wijzigingen zullen via deze website gepubliceerd worden.

 

Inhoud

In de studiegids kan je de volgende informatie verwachten:

BASISOPLEIDING PRAKTISCH WERKEN

• VOEDING

• THERAPEUTISCHE HOUDING, EMOTIONELE ONTWIKKELING

• OPZETTEN VAN DE PRAKTIJK

• VERVOLGOPLEIDING (I-ACT)

BIJSCHOLING

Basisopleiding praktisch werken

De basisopleiding praktisch werken bestaat uit twee blokken, in totaal tien dagen.

Tijdens de opleidingsdagen wordt van 8.30 tot 18.00 uur gewerkt. De eerste en de laatste dag wordt om 9.30 uur begonnen. De laatste dag staat in het teken van het examen en wordt om 12.30 uur afgesloten.

Het praktische werken staat centraal. Het vertrouwd raken met de apparatuur en met de reacties tijdens de behandelingen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Geschiedenis van colonhydrotherapie

- Indicaties en contra-indicaties

- Verdieping in de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringskanaal

- De gezonde darmflora en hoe die te herstellen bij afwijkingen

- Therapeutische houding

- Voeding en kruiden ter ondersteuning

Een groot deel van het theoriegedeelte bestaat ook uit thuisstudie. Voor de thuisstudie anatomie wordt een tentamen gestuurd. Ik verwacht dat je het grootste deel van het werkboek thuis hebt doorgenomen en de vragen hebt beantwoord. Tijdens de eerste dag van de opleiding wordt de kennis getoetst van anatomie en fysiologie en pathologie om te laten zien dat je de stof beheerst.

In het eerste blok wordt je vertrouwd gemaakt met de apparatuur. Je ontvangt en gaat zelf oefenen op je medecursisten. Elke behandeling wordt uigebreid na besproken zodat je een goed overzicht krijgt wat allemaal kan gebeuren tijdens de sessies.

De lunches worden gezamelijk gebruikt en vormen een onderdeel van de opleiding. Je krijgt informatie over voeding, wat het in het lichaam doet en hoe voeding helend werkt voor jezelf en je toekomstige clienten. In de module voeding wordt hier dieper op ingegaan.

De behandelingen en de voeding in het eerste blok laten je zien, voelen en ervaren wat colonhydrotherapie doet. Je stapt in je eigen reinigingsproces. Aan de emotionele ondersteuning wordt tijdens de gehele periode ruim aandacht besteed. Door dit in een kleine groep te beleven kun je veel leren van je medecursisten.


In het tweede blok geef je voor je medestudenten een presentatie van 15 minuten over het spijsverteringsstelsel. Tijdens dit blok worden de behandelingen geoefend op modellen die zich daarvoor aanmelden.

Tijdens de opleiding word je beoordeeld op het praktisch werken. Het theoriegedeelte, de presentatie en het praktisch werken moeten een score van 70 % hebben om te slagen.

De avonden zijn vrij. Gezien de intensiteit van de opleiding raad ik aan om in Delft te overnachten.

Als je naast je Nederlandse diploma ook aansluiting wilt bij I-ACT nemen we op de laatste dag het I-ACT membership door. Dit kan tegelijk met het examen worden opgestuurd.

Het lidmaatschap van I-ACT kost $ 125.- per jaar. Het examen kost $ 75,-. Dit kan met een creditcard direct aan I-ACT betaald worden.


Vooropleiding:

HBO medische basiskennis (of gestart zijn)

Een HBO opleiding anatomie, fysiologie en pathologie wordt op vakkundige wijze gegeven door www.hetregulierelijf.eu. Het kan ook schriftelijk gevolgd worden bij bijvoorbeeld Academie Sagho. Voor veel beroepsverenigingen is het belangrijk dat de anatomie - fysiologie opleiding door twee artsen wordt gegeven. Controleer dit voor je je inschrijft voor de opleiding medische basiskennis.

Voor I-ACT is ook een EHBO of BHV diploma verplicht, meer informatie over een opleidingsinstituut in je eigen omgeving is te vinden op www.nibhv.nl, of kijk op www.asphalia.nl. Het EHBO of BHV diploma mag ook na het examen en bij het starten van de praktijk gedaan worden.

 

>> terug naar boven

Voeding

De module voeding bestaat uit 5 zaterdagen. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Voor de thuisopdrachten voor deze blokken is 50 uur nodig.

In deze dagen behandelen we voedingsstoffen, verschillende diëten met hun voor- en nadelen. Je leert over de constitutie    (de vier elementen), welke voeding de verschillende organen nodig hebben en hoe je het lichaam met voeding kunt reinigen.

Het gezamenlijk gebruiken van de lunch is dan ook een belangrijk onderdeel van de gehele opleiding. We kijken gezamenlijk naar wat  we eten en hoe. En we ervaren wat het met ons lichaam doet.

Een overzicht van wat er behandeld wordt:

Voeding en identiteit

Voedingsanamnese afnemen

Koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen

De vier elementen (constitutie) en de voeding

Reinigen van  het lichaam met voeding

Voeding voor de orgaansystemen

Voor- en nadelen van de verschillende dieten met betrekking tot gezondheid en klachten

De thuisopdrachten bestaan uit:

Het ontwikkelen van een eigen voedingsintake/ anamneseformulier

. Afnemen van een voedingsanamnese plus bijbehorende therapievoorstel schrijven voor verschillende doelgroepen.

Het examen bestaat uit 100 multiple choice vragen en een casus waarvoor een therapievoorstel moet worden geschreven

>> terug naar boven

 

Therapeutische houding, emotionele ontwikkeling

De module therapeutische houding bestaat uit 5 zaterdagen. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Voor de thuisopdrachten voor deze blokken is 25 uur nodig.

Bij therapeutische houding komen onder andere coachings- en ontspanningstechnieken aan de orde. Maar therapeutische houding is méér dan het toepassen van technieken en methodes. Wie ben jij, wat breng je mee? Hoe is je relatie met de cliënt , wat is je invoelend vermogen en hoe zijn je communicatieve vaardigheden? Bewaak je de integriteit van de cliënt? Bij de module therapeutische vorming worden deze aspecten uitgelicht en doorleefd maar komen gedurende de gehele opleiding aan de orde.

Wat behandeld wordt:

Coachingstechnieken

Zintuigen inzetten tijdens de behandeling

Ontspanningstechnieken

Het examen bestaat uit het voeren van een coachingsgesprek en het uitvoeren van een ontspanningstechniek.

Dit examen moet met een voldoende worden beoordeeld door de docent en de studenten.

Thuisopdrachten zijn:

Voeren van drie coachingsgesprekken en gespreksverslagen hiervan maken

Bij het maken van verslagen wordt beschreven welke techniek gebruikt is bij deze gesprekken

Maken van gespreksverslagen van de erop volgende afspraken

 

>> terug naar boven

 

Opzetten van de praktijk

De module opzetten van de praktijk bestaat uit 2 zaterdagen. We  werken van 9.30 tot 17.00 uur.

Naast de praktische zaken zoals een ondernemersplan is het misschien nog wel belangrijker dat duidelijk wordt hoe je naar buiten wilt treden. Je gaat je mogelijkheden ontdekken aan de hand van je kwaliteiten en bekijken welke vorm en kleur daarbij past. Je gaat aan de slag met de uitstraling van je praktijk en je logo.

De andere dag staat in het teken van zakelijkheid. Wat heb je nodig voor je bedrijfvoering, welke verzekeringen hoe is het met je aansprakelijkheid?

Er is geen examen voor dit onderdeel. Wel wordt van je verwacht dat je een visitekaartje en logo ontwerpt en een ondernemersplan hebt.

>> terug naar boven

 

Vervolgopleiding I-ACT

De kosten voor de vervolgopleiding zijn € 1050,- (excl. BTW). Het inschrijfgeld voor de opleiding is € 500,-. De rest van het bedrag wordt 3 weken voorafgaand aan de opleiding verwacht.

Het examen voor level 2 en level 3 gaat dieper in op de anatomie en fysiologie. De Nederlandstalige syllabus die bij basiscursus is uitgereikt bevat alle informatie die nodig is.

Tijdens de opleidingsdagen wordt van 9.00 uur tot 17.30 uur gewerkt.

Tijdens de opleiding wordt van de studenten een presentatie verwacht van 30 minuten. Het onderwerp wordt in overleg vastgelegd. Van belang is dat het te maken heeft met de eigen ontwikkeling in de praktijk.

Doel van deze vervolgopleiding:

Verdieping in de colonhydrotherapie

- Vergroting van kennis over toevoegingen aan het water

- Meer kennis over het bekkengebied

- Herhaling SlowFlo® methode

- Voorbereiding I-ACT examens level 2 en 3

- Leren van elkaars praktijkervaringen als colonhydrotherapeut

  

Opzet van de cursus:

- Theorie en praktijk van diverse soorten toevoegingen aan het water

- Lezing van twee gastsprekers over het bekkengebied. Beide hebben een verschillende invalshoek over het bekkengebied.

  * Er wordt een theoretische voorbereiding verwacht voor deze lezingen.

- Korte theoretische samenvatting en praktisch werken SlowFlo® methode met toevoegingen

- Leren van elkaars ervaringen door een presentatie geven aan je medestudenten van een 1/2 uur over iets dat je geleerd hebt: voeding, massage of ander zaken met betrekking tot colonhydrotherapie of natuurgeneeskunde. Het geven van deze presentatie is een eis voor deelname level 2 examen.

- Laatste dagdeel is het examen level 2 of 3

Voor je kunt deelnemen aan het level 2 examen wordt van je verwacht:

- dat je een geldig diploma hebt voor bedrijfshulpverlening. www.asphalia.nl biedt ook een 1-daags EHBO - bedrijfshulpverlening die door I-ACT geaccrediteerd is.

- een diploma van HBO medische basiskennis hebt, of een gelijksoortige opleiding

- 6 maanden in het bezit zijn van het certificaat - level 1 - foundation level (het is niet voldoende als je een half jaar lid bent van I-ACT, zonder geldig level 1 - certificaat)

Je kunt op de laatste dag examen doen voor level 2 of 3. Ieder examen kost $ 75,-. Dit kan met een creditcard direct aan I-ACT betaald worden.

 

>> terug naar boven

Bijscholing

 Wordt per email bekend gemaakt.

>> terug naar boven

 

 

   
     
  Opleiding Therapeut  
     
     
  DOEL VAN DE STUDIE  
 
  STUDIEGIDS
 
     
 
 
 
     
 

 
 

 
 

 
     
 

Niets op deze website mag gebruikt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van de eigenaar.
Bijgewerkt: 16-010-2015

 

Bezoekinformatie
 
     
 

 
     
  logo  
ADDRESS Oosteinde 179 - NL-2611 VD Delft - Nederland PHONE +31 15 214 42 21 - KvK 27301368
E-MAIL info@aqua-lingua.eu LID I-ACT LEES DE DISCLAIMER!